Hier vindt u informatie over de diverse activiteiten die door de ’s Gravendeelse Tennis Club georganiseerd worden of waaraan via de club deelgenomen kan worden. Zo zijn er de verschillende competities en toernooien, de racketavonden, het (echt)parentennis op de zondagmiddag, het jeu-de-boule en de biljartcompetitie (in de wintermaanden).