Gedurende het “boules” seizoen worden er verschillende toernooien georganiseerd met verschillende spelsoorten. Doubletten en tripletten worden via loting of anderszins ingedeeld. Bij deze toernooien wordt ook de inwendige mens niet vergeten: voor hapjes en een maaltijd wordt gezorgd. Aankondiging van deze toernooien vindt ruim van tevoren plaats, zodat er alle gelegenheid is om aan te melden.

Meer informatie over het jeu de boulen is te verkrijgen via mail bij Arie Liefaard  (of tel. 078-6743125).