Het verenigingsjaar van de ‘s-Gravendeelse Tennis Club loopt van 1 november tot en met  31 oktober. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan dient uw opzegging vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar,  dus vóór 1 november ‘schriftelijk’ gedaan te worden bij de ledenadministratie.

Een mail via bovenstaande link is voldoende, maar een brief naar de ledenadministratie (Guido van Scheppingen, Vioolerf 9) is ook mogelijk.

Een opzegging is pas definitief nadat deze door de ledenadministratie bevestigd is. Zorg dus voor tijdige afmelding en neem contact op als de bevestiging uitblijft.