Voorletters & Achternaam *

Roepnaam *

Adres *

Postcode & Woonplaats *

Geboortedatum *
(jjjj-mm-dd)

Man / Vrouw
ManVrouw

E-mail *

Pasfoto (afzonderlijk inleveren is ook mogelijk)

Beroep

Ik wil graag tennisles volgen
JaNee

Telefoon *

Mobiele telefoon

Vorige tennisvereniging

KNLTB-nr:

Speelsterkte
Enkel Dubbel

Lid geworden via

Overige opmerkingen

Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden *

Ondergetekende meldt zich hiermede aan als juniorlid van ’s-Gravendeelse Tennis Club. Bij aanmelding dit formulier met 1 pasfoto (voorzien van naam) inleveren (als niet digitaal meegestuurd) bij de ledenadministratie.

Lidmaatschap van de ’s-Gravendeelse Tennis Club is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Verificatie ter beveiliging