Voorletters & Achternaam *

Roepnaam *

Adres *

Postcode & Woonplaats *

Geboortedatum *
(jjjj-mm-dd)

Man / Vrouw
ManVrouw

E-mail *

Pasfoto (afzonderlijk inleveren is ook mogelijk)

Beroep

Ik wil graag tennisles volgen
JaNee

Telefoon *

Mobiele telefoon

Vorige tennisvereniging

KNLTB-nr:

Speelsterkte
Enkel Dubbel

Lid geworden via

Overige opmerkingen

Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden *

Ondergetekende meldt zich hiermede aan als seniorlid van ’s-Gravendeelse Tennis Club. Bij aanmelding dit formulier met 1 pasfoto (voorzien van naam) inleveren (als niet digitaal meegestuurd) bij de ledenadministratie.

Lidmaatschap van de ’s-Gravendeelse Tennis Club is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Elk seniorlid is verplicht gemiddeld 2x per jaar bardienst te verrichten vanaf het 2e jaar van het lidmaatschap. Afkopen is echter mogelijk. Vóór de eerste geplande dienst moet het Certificaat : “Verantwoord Alcohol Schenken” behaald zijn.

Verificatie ter beveiliging