Goed nieuws! Per 1 juli mag onze kantine en het terras onder voorwaarden weer open!

Met deze mail informeren we jullie over de maatregelen die we in dat kader op onze tennisclub nemen. We vragen jullie om deze mail door te nemen. En uiteraard om verantwoord met de verruimde mogelijkheden om te gaan.

Het geheel komt misschien wat schoolmeesterachtig over, maar het is nu eenmaal een opsomming van maatregelen die we moeten nemen om de kantine en het terras weer te kunnen openen. We rekenen op jullie begrip en medewerking.

Uiteraard blijven de volgende maatregelen gelden:
•Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt (ook voor kinderen): blijf thuis.
•Was regelmatig je handen.
•Buiten de baan houdt iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. Uitzondering geldt voor leden uit 1 huishouden. Dit geldt niet alleen op het terras en in de kantine, maar ook in kleedkamers en toiletten.
•De toiletten en deurknoppen worden dagelijks schoongemaakt

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is gering
Dit volgens de experts van NOC*NSF en de KNLTB-bondsarts. In combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en de ervaringen in de afgelopen weken betekent dit, dat de anderhalve meter regel niet geldt tijdens het tennissen zelf. Zorg wel dat je lichamelijk contact vermijdt, zoals bijvoorbeeld high fives, hand schudden of samen op het bankje zitten tussen de games.

Online reserveren is nog steeds verplicht
We informeerden jullie al eerder over het online reserveren van tennisbanen. We zien dat veel leden de weg al gevonden hebben. Lukt het installeren van de app niet of heb je hulp nodig? Stuur dan een mail naar kruidt@hotmail.com

Aanvullende maatregelen in het kader van openstelling van de kantine en het terras
•Door middel van tape is aangegeven waar het buiten- en binnenmeubilair moet staan. We vragen je om het meubilair daar te laten staan en niet met tafels en stoelen te gaan slepen.
•Binnen beperken we het aantal zitplaatsen om aan de anderhalve meter regels te kunnen voldoen. Bij langer verblijf in de kantine zijn er alleen zitplaatsen en geen staplaatsen. Hiermee voorkomen we dat er te veel leden gelijktijdig in de kantine zijn.
•In de kantine en op het terras hanteren we zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Met tape geven we met pijlen de looproute aan. Naar binnen gaan we via de normale ingang. Naar buiten gaan we via de schuifpui.
•Bij het pinapparaat geven we met signalering de 1.5 meter afstand aan voor wachtenden
•Bij de ingang en achter de bar zorgen we voor spuiflacons met schoonmaakmiddel en keukenrollen.

Voor de bardienst gelden ook maatregelen
•Alleen betaling met pin
•1 persoon achter de bar
•maximaal 2 personen in de keuken met handhaving van 1,5 meter afstand
•Glaswerk en serviesgoed worden goed afgewassen en niet alleen kort omgespoeld
•Er zijn plastic handschoenen beschikbaar voor tijdens de bardienst
•De bardienst ziet toe op het naleven van de Corona maatregelen

Introducés blijven van harte welkom
Met de KNLTB Club app is het eenvoudig om met en voor een introducé te reserveren. Kijk wel even of het druk of rustig is op het moment van reserveren. We willen de leden zo veel mogelijk ruimte bieden om te tennissen.

Het Veteranentoernooi lijkt door te kunnen gaan!
Dat geldt helaas niet voor het Vlastoernooi dat eigenlijk over 2 weken gepland stond. De wedstrijdcommissie gaat aan de slag met de voorbereidingen voor het Veteranentoernooi. Als je hieraan mee mag doen, ontvang je hierover binnenkort aanvullende informatie.

Sportieve groeten
Het bestuur