Beste jongens en meisjes, ouders van jeugdleden en seniorleden,

We willen jullie vragen om deze mail goed door te lezen. Het is flink wat tekst, maar dit is nodig om ons straks op ons tennispark aan de geldende Corona sportregels te kunnen houden. Aan het eind van dit bericht stellen we ook nog een hulpvraag voor de begeleiding van de tennissende jeugd. Ook daar vragen we jullie aandacht voor.

Kinderen mogen vanaf 29 april weer trainen op de buitensportaccommodaties. Het kabinet heeft aangegeven dat kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 toten met 18 jaar onder begeleiding – onder voorwaarden – weer buiten met elkaar mogen sporten. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel.

We hebben vandaag een plan van aanpak bij de gemeente ingediend, waarin we zoals vereist beschrijven hoe we er voor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt.Daarin hebben we onder andere de volgende door de overheid en KNLTB verplicht gestelde regels opgenomen:
– Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
– Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 4 kinderen per baan.
– Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 2 jongeren per tennisbaan
– We vragen jongens en meisjes niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan te komen op het tennispark en direct daarna naar huis te gaan.
– Kleedkamers en kantines zijn dicht. De toiletten mogen alleen worden gebruikt voor toiletbezoek (noodgeval) en het wassen van handen. Er mag niet op de club worden gedoucht.
– De toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
– De EHBO-materialen en AED zijn bereikbaar.

Verder is het belangrijk om te weten dat ouders nog niet toegestaan zijn op het tennispark. Niet op de banen, maar ook niet langs de baan of op het terras. Als kinderen worden gebracht, dan moeten ze bij de ingang van het tennispark worden afgezet.

We hanteren de richtlijnen voor tennis van de KNLTB. Zie hiervoor de bijlage. Op de website van de KNLTB zijn het protocol, de meest gestelde vragen en antwoorden daarop, etc. te vinden. Ook op de site van de gemeenteHoeksche Waard is de nodige informatie beschikbaar.